Vestvold-Gildet Sct. Georgs Gildet for Brøndby - Rødovre
Opdateret d. 12.1.2021
Retur til forsiden
Funktion,
Navn Adresse Telf. e-mail adresser Hjemmeside
Gildemester Bjarne Aage Wichmann 2730 Herlev 48412596 Wichmann.bjarne1@gmail.com www.vestvold.dk
GildeKansler Kurt Lundsteen 2605 Brønshøj 27620524 kurt@lundsteen.nu
Gildeskatmester Grethe Lykke Mortensen 2610 Rødovre 51373926 glm@mail.tele.dk
GIM Lone Mosander mosander@gmail.com
GU Preben Sørensen 2610 Rødovre 20213639 prebenhs@pc.dk
Redaktør af Voldstafetten Nils Krogh 2610 Rødovre36412651 krog@musling.dk