Vestvold-Gildet Sct. Georgs Gildet for Brøndby - Rødovre
Opdateret d. 8.3.2019
Retur
Funktion Navn Adresse Telf. e-mail adresser Hjemmeside
Gildemester Jens Foghmar 2605 Brøndby 24428913 jens@foghmar.dk www.vestvold.dk
GildeKansler Bodil Kæmpegaard 2700 Brønshøj 27385149 bodilk@outlook.dk
Gildeskatmester Grethe Lykke Mortensen 2610 Rødovre 51373926 glm@mail.tele.dk
GIM Vibeke Mørch 2665 Vallensbæk 43737576 vibe@c.dk
GU Preben Sørensen 2610 Rødovre 20213639 prebenhs@pc.dk
Redaktør af Voldstafetten Leo Hansen Hyldeager 16
2605 Brøndby
36751889 8x202122@webspeed.dk